Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

krezka
21:34
"Młodziutka Brigitte Bardot pojawiła się w bikini na plaży, gdzie obowiązywały kostiumy jednoczęściowe.
- Proszę pani - zwrócił jej uwagę porządkowy - w tym miejscu można się opalać tylko w jednoczęściowym stroju.
- Nie ma problemu - uśmiechnęła się gwiazdka. - Którą część mam zdjąć: górę czy dół?"

;)
Reposted fromtimetolove timetolove viaMerlinka Merlinka
krezka
21:33
Do you do this all the time too?
Reposted fromfabs3 fabs3 viaMerlinka Merlinka
krezka
21:33
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viaImaaage Imaaage
krezka
21:30
3450 bcda
we want a kitten
Reposted fromJonae Jonae viazagadka zagadka
krezka
21:07
germans: ok, so our country is called Deutschland
the french: got it. the country of Allemagne
germans: ...no? that doesn't even sound like it
the english: oh no, we got it, it's Germany
germans: not even close
the polish: it's Niemcy, right?
germans: how are you each getting it wrong in a completely different way
danes: Tyskland
lithuanians: Vokietija
germans: ...
germans: anyone else?
finns: Saksa
germans: you know what? sure. whatever
Rointheta
Reposted frombruxa bruxa viasunrise sunrise
krezka
21:05
krezka
19:31
6805 99ba 500
Reposted frombisexual bisexual viasoadysta soadysta
krezka
18:59
0342 0109
just an owl
Reposted fromDerDan DerDan viawiedzmik wiedzmik
krezka
18:45

The Gulf of Alaska 

In this particular area two seas meet but do not mix due to difference in water density.

Reposted fromdauser dauser viawiedzmik wiedzmik
18:43
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
krezka
18:41
Eye of the Sea lake, Tatra Mountains, Poland.
krezka
18:41
meanwhile in the Tatra Mountains, Poland. :)
krezka
18:25

The Internet Is Full Of Deep Philosophical Thoughts

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; The Internet Is Full Of Deep Philosophical Thoughts (20 pics) 18:06 30.06.2015, Maxx, amazing, World Of Technology The greatest philosophers of our time didn't live hundreds of years ago. They're alive now and posting on the Internet.
Reposted fromlockes lockes viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
krezka
18:18
krezka
18:10
krezka
18:09
9734 a877
Reposted fromvagnao vagnao viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
krezka
18:02
8040 1581
krezka
18:02
14:34
krezka
14:25
7484 39ea
Reposted frompesy pesy viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl