Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

krezka
13:10
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viaMerlinka Merlinka
krezka
13:10
9539 fad0
Reposted fromAstalka Astalka viaMerlinka Merlinka
krezka
12:38
Poświęcisz godzinę na zrobienie karmnika dla ptaków i masz karmnik. Poświęcisz tą samą godzinę na przeczytanie newsów i nie zmieniło się nic.
5 rzeczy, których prawdopodobnie będziesz żałował - Volant
Reposted bySkydelan Skydelan
krezka
12:38
To konfucjańska idea – możesz przeżyć całe życie płacząc nad tym, że nie jesteś idealny, albo przeżyć życie każdego dnia ciesząc się, że jesteś lepszy, niż byłeś dzień, tydzień lub miesiąc wcześniej.
5 rzeczy, których prawdopodobnie będziesz żałował - Volant
Reposted byonlyhopeSkydelanAinsworthCassdorotiallayzupelnie
krezka
11:27
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
krezka
11:27
5743 8527 500
Reposted fromurban-cities urban-cities viafascynacje fascynacje
krezka
11:25
krezka
11:01
4470 af27
Reposted fromkotowate kotowate viaMerlinka Merlinka
krezka
08:47
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viajojinthesun jojinthesun

June 25 2015

krezka
13:30
krezka
13:30
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
krezka
12:53
1823 29d9
Reposted fromfoina foina viaMerlinka Merlinka
krezka
12:46
1510 2016
Reposted fromktosiowa ktosiowa viasoadysta soadysta
krezka
12:12
1056 92ba
Reposted fromnyaako nyaako viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
12:09
krezka
11:59
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
11:58
4209 6ccb 500

raychjackson:

kittenkhaleeesi:

this is it. this is the best way to handle it.

Inspirational

krezka
11:56
8095 ed95 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
krezka
08:09
2040 5afb
Zamykaj komputer. Pora do domu :-)

June 17 2015

krezka
20:34
9391 c4e0
Machaj albo zgiń!
Reposted fromliaa liaa viafascynacje fascynacje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl