Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

krezka
21:05
krezka
19:31
6805 99ba 500
Reposted frombisexual bisexual viasoadysta soadysta
krezka
18:59
0342 0109
just an owl
Reposted fromDerDan DerDan viawiedzmik wiedzmik
krezka
18:45

The Gulf of Alaska 

In this particular area two seas meet but do not mix due to difference in water density.

Reposted fromdauser dauser viawiedzmik wiedzmik
18:43
3433 87e6 500

chandelyer:

Fadwa Baalbaki spring 2015 couture

(via misterpoof)
krezka
18:41
Eye of the Sea lake, Tatra Mountains, Poland.
krezka
18:41
meanwhile in the Tatra Mountains, Poland. :)
krezka
18:25

The Internet Is Full Of Deep Philosophical Thoughts

var imagebase='file://D:/Program Files (x86)/FeedReader/'; The Internet Is Full Of Deep Philosophical Thoughts (20 pics) 18:06 30.06.2015, Maxx, amazing, World Of Technology The greatest philosophers of our time didn't live hundreds of years ago. They're alive now and posting on the Internet.
Reposted fromlockes lockes viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
krezka
18:18
krezka
18:10
krezka
18:09
9734 a877
Reposted fromvagnao vagnao viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
krezka
18:02
8040 1581
krezka
18:02
14:34
krezka
14:25
7484 39ea
Reposted frompesy pesy viasoadysta soadysta
krezka
13:51
1538 08cd
krezka
13:50
1648 ae0b 500
Reposted fromviperssj3 viperssj3 viawiedzmik wiedzmik

February 16 2017

krezka
09:45
Gdzie wszyscy myślą tak samo, nikt nie myśli zbyt wiele.
— Walter Lippmann
Reposted bytake-me-to-Scotlandshitsuriultraviolettruskawkowa11jestnamdzisiajsmutnoSoulScreamdeepbluexsgrialux3

July 10 2015

krezka
08:54
Nie wiem czy o tym słyszeliście, ale najskuteczniejszym sposobem poprawienia samopoczucia jest pójście na spacer. Zmiany, poruszanie się i patrzenie z innej perspektywy automatycznie wiązane są przez nasz mózg z poczuciem szczęścia. Nie wiesz, co ciebie spotka, ale przez to, że się poruszasz, czujesz się dobrze.
W jaki sposób komplikujemy sobie życie? by Volant
Reposted bykatkadSkydelankudibanshedeepbluexszyydangelzupelnie505karolinareloveutionpuszkamilenytazniebieskimibreakawaytimetobeginspokodamaalliwantisyoutamarkacryingangeljustapersonmruugaalonelypassengersleepingsicknesstobecontinuedjestnamdzisiajsmutnocatchbreathoflifeczoojustfeelinvisibileilovegreenKisunemotylkowapollywoodwabnicuaynistinygingergirlyveeematussjustonebulletavooidzuchajoannnakoloryzacjastoprocentsercaRozaaoutofloveanastasiechrzrzrznergoinalcanzablerzzkropkapikkumyymojanazawszecatchdimomentdualistycznieniskowolubiedarksideLimysouldivi1czerwcasardonicznainyoumoniczkuulievesgrialux3itmakesmecalmsoeasylisiazupa

June 26 2015

krezka
13:31

Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Zadaniem mężczyzny jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.

Reposted fromgdybam gdybam viainna inna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl